Shree Subramanya Ashtothara Satha Namavali

Shree Subramanya Ashtothara Satha Namavali
Shree Subramanya Ashtothara Satha Namavali

श्री सुब्रह्मण्य अष्टोत्तर शत नामावलि / Shree Subramanya Ashtothara Satha Namavali / ஸ்ரீ ஸுப்ரமண்ய அஷ்டோத்தர சத நாமாவளி

ॐ स्कन्दाय नमः (1)
Om skandhaaya namah
ஒம் ஸ்கந்தாய நமஹ

ॐ गुहाय नमः (2)
Om guhaaya namah
ஓம் குஹாய நமஹ

ॐ षण्मुखाय नमः (3)
Om ShaNmukhaaya namah
ஒம் ஷண்முகாய நமஹ

ॐ फाल नेत्र सुताय नमः (4)
Om phaala naethra suthaaya namah
ஓம் பால நேத்ர ஸுதாய நமஹ

ॐ प्रभवे नमः (5)
Om prabhavae namah
ஒம் ப்ரபவே நமஹ

ॐ पिङ्गलाय नमः (6)
Om pinGgaLaaya namah
ஒம் பிங்களாய நமஹ

ॐ कृत्तिका सूनवे नमः (7)
Om kruththikaa soonavae namah
ஒம் க்ருத்திகா ஸூனவே நமஹ

ॐ शिखि वाहाय नमः (8)
Om shikha vaahaaya namah
ஒம் ஶிகி வாஹாய நமஹ

ॐ द्विषड्भुजाय नमः (9)
Om dhviShad-bhujaaya namah
ஓம் த்விஷட் புஜாய நமஹ

ॐ द्विषण्णेत्राय नमः (10)
Om dhviShaN-Naethraaya namah
ஓம் த்விஷண்-ணேத்ராய நமஹ

ॐ शक्तिधराय नमः (11)
Om shakthitha-Dharaaya namah
ஒம் ஶக்தி-தராய நமஹ

ॐ पिशिताश प्रभञ्जनाय नमः (12)
Om pishithaasha prabha-njanaaya namah
ஒம் பிஶிதாஶ ப்ரப-ஞ்ஜனாய நமஹ

ॐ तारकासुर संहारिणे नमः (13)
Om thaaraka-asura samhaariNae namah
ஒம் தாரகாஸுர ஸம்ஹாரிணே நமஹ

ॐ रक्षोबलविमर्दनाय नमः (14)
Om rakShoa-bala-vimardhanaaya namah
ஒம் ரக்ஷோ-பல-விமர்தனாய நமஹ

ॐ मत्ताय नमः (15)
Om maththaaya namah
ஒம் மத்தாய நமஹ

ॐ प्रमत्ताय नमः (16)
Om pramaththaaya namah
ஒம் ப்ரமத்தாய நமஹ

ॐ उन्मत्ताय नमः (17)
Om unmaththaaya namah
ஒம் உன்மத்தாய நமஹ

ॐ सुरसैन्य सुरक्षकाय नमः (18)
Om surasainya surakShakaaya namah
ஒம் ஸுரஸைந்ய ஸுரக்ஷகாய நமஹ

ॐ देव सेना पतये नमः (19)
Om dhaeva saenaa pathayae namah
ஓம் தேவ ஸேனா பதயே நமஹ

ॐ प्राज्ञाय नमः (20)
Om praajnaaya namah
ஒம் ப்ராஜ்ஞாய நமஹ

ॐ कृपालवे नमः (21)
Om krupaalavae namah
ஒம் க்ருபாலவே நமஹ

ॐ भक्तवत्सलाय नमः (22)
Om bhaktha-vathsalaaya namah
ஓம் பக்தவத்ஸலாய நமஹ

ॐ उमासुताय नमः (23)
Om umaa-suthaaya namah
ஒம் உமா-ஸுதாய நமஹ

ॐ शक्तिधराय नमः (24)
Om shakthi-dhharaaya namah
ஒம் ஶக்தி-தராய நமஹ

ॐ कुमाराय नमः (25)
Om kumaaraaya namah
ஒம் குமாராய நமஹ

ॐ क्रौञ्चदारणाय नमः (26)
Om krauncha-dhaaraNaaya namah
ஒம் க்ரௌஞ்ச-தாரணாய நமஹ

ॐ सेनान्ये नमः (27)
Om saenaanyae namah
ஒம் ஸேனாந்யே நமஹ

ॐ अग्निजन्मने नमः (28)
Om agni-janmanae namah
ஒம் அக்னி-ஜன்மனே நமஹ

ॐ विशाखाय नमः (29)
Om vishaakhaaya namah
ஒம் விஶாகாய நமஹ

ॐ शङ्करात्मजाय नमः (30)
Om shanGkara-athmajaaya namah
ஒம் ஶங்கராத்மஜாய நமஹ

ॐ शिवस्वामिने नमः (31)
Om shiva-svaaminae namah
ஒம் ஶிவ-ஸ்வாமினே நமஹ

ॐ गण स्वामिने नमः (32)
Om gaNa svaaminae namah
ஓம் கண ஸ்வாமினே நமஹ

ॐ सर्वस्वामिने नमः (33)
Om sarva-svaaminae namah
ஒம் ஸர்வ-ஸ்வாமினே நமஹ

ॐ सनातनाय नमः (34)
Om sanaathanaaya namah
ஒம் ஸனாதனாய நமஹ

ॐ अनन्तशक्तये नमः (35)
Om anantha-shakthayae namah
ஒம் அனந்த-ஶக்தயே நமஹ

ॐ अक्षोभ्याय नमः (36)
Om akShoa-bhyaaya namah
ஒம் அக்ஷோப்யாய நமஹ

ॐ पार्वतीप्रियनन्दनाय नमः (37)
Om paarvathee-priya-nandhanaaya namah
ஒம் பார்வதீ-ப்ரிய-நந்தனாய நமஹ

ॐ गङ्गासुताय नमः (38)
Om ganGgaa-suthaaya namah
ஓம் கங்கா ஸுதாய நமஹ

ॐ शरोद्भूताय नमः (39)
Om sharoadh-bhoothaaya namah
ஒம் ஶரோத் பூதாய நமஹ

ॐ आहूताय नमः (40)
Om aahoo-thaaya namah
ஒம் ஆஹூதாய நமஹ

ॐ पावकात्मजाय नमः (41)
Om paavaka-athmajaaya namah
ஒம் பாவகாத்மஜாய நமஹ

ॐ जृम्भाय नमः (42)
Om jrumbhaaya namah
ஒம் ஜ்ரும்பாய நமஹ

ॐ प्रजृम्भाय नमः (43)
Om prajrumbhaaya namah
ஒம் ப்ரஜ்ரும்பாய நமஹ

ॐ उज्जृम्भाय नमः (44)
Om ujjrumbhaaya namah
ஒம் உஜ்ஜ்ரும்பாய நமஹ

ॐ कमलासन संस्तुताय नमः (45)
Om kamalaasana samsthuthaaya namah
ஒம் கமலாஸன ஸம்ஸ்துதாய நமஹ

ॐ एकवर्णाय नमः (46)
Om aekavarNaaya namah
ஒம் ஏகவர்ணாய நமஹ

ॐ द्विवर्णाय नमः (47)
Om dhvivarNaaya namah
ஓம் த்வி-வர்ணாய நமஹ

ॐ त्रिवर्णाय नमः (48)
Om thrivarNaaya namah
ஒம் த்ரிவர்ணாய நமஹ

ॐ सुमनोहराय नमः (49)
Om sumanOharaaya namah
ஒம் ஸுமனோஹராய நமஹ

ॐ चतुर्वर्णाय नमः (50)
Om chathurvarNaaya namah
ஒம் சதுர்வர்ணாய நமஹ

ॐ पञ्चवर्णाय नमः (51)
Om pancha-varNaaya namah
ஒம் பஞ்ச-வர்ணாய நமஹ

ॐ प्रजापतये नमः (52)
Om prajaapathayae namah
ஒம் ப்ரஜாபதயே நமஹ

ॐ अहस्पतये नमः (53)
Om ahaspathayae namah
ஒம் அஹஸ்பதயே நமஹ

ॐ अग्निगर्भाय नमः (54)
Om agni-garbhaaya namah
ஒம் அக்னி-கர்பாய நமஹ

ॐ शमीगर्भाय नमः (55)
Om shamee-garbhaaya namah
ஒம் ஶமீ-கர்பாய நமஹ

ॐ विश्वरेतसे नमः (56)
Om vishvaraethasae namah
ஒம் விஶ்வரேதஸே நமஹ

ॐ सुरारिघ्ने नमः (57)
Om suraarighnae namah
ஒம் ஸுராரிக்னே நமஹ

ॐ हरिद्वर्णाय नमः (58)
Om haridhvarNaaya namah
ஒம் ஹரித்வர்ணாய நமஹ

ॐ शुभकराय नमः (59)
Om shubhakaraaya namah
ஒம் ஶுபகராய நமஹ

ॐ पटवे नमः (60)
Om patavae namah
ஒம் படவே நமஹ

ॐ वटुवेषभृते नमः (61)
Om vatu-vaeSha-bhruthae namah
ஒம் வடு-வேஷப்ருதே நமஹ

ॐ पूष्णे नमः (62)
Om pooShNae namah
ஒம் பூஷ்ணே நமஹ

ॐ गभस्तये नमः (63)
Om gabhasthayae namah
ஓம் கபஸ்தயே நமஹ

ॐ गहनाय नमः (64)
Om gahanaaya namah
ஓம் கஹனாய நமஹ

ॐ चन्द्रवर्णाय नमः (65)
Om chandhravarNaaya namah
ஒம் சந்த்ர-வர்ணாய நமஹ

ॐ कलाधराय नमः (66)
Om kaLaa-Dharaaya namah
ஒம் கலா-தராய நமஹ

ॐ मायाधराय नमः (67)
Om maayaa-Dharaaya namah
ஒம் மாயாதராய நமஹ

ॐ महामायिने नमः (68)
Om mahaamaayinae namah
ஒம் மஹாமாயினே நமஹ

ॐ कैवल्याय नमः (69)
Om kaivalyaaya namah
ஒம் கைவல்யாய நமஹ

ॐ शङ्करात्मजाय नमः (70)
Om shanGkara-athmajaaya namah
ஒம் ஶங்கராத்மஜாய நமஹ

ॐ विश्वयोनये नमः (71)
Om vishva-yoanayae namah
ஒம் விஶ்வ-யோனயே நமஹ

ॐ अमेयात्मने नमः (72)
Om amaeya-athmanae namah
ஒம் அமேயாத்மனே நமஹ

ॐ तेजोनिधये नमः (73)
Om thaejoa-nidhhayae namah
ஒம் தேஜோ-நிதயே நமஹ

ॐ अनामयाय नमः (74)
Om anaa-mayaaya namah
ஒம் அனாமயாய நமஹ

ॐ परमेष्ठिने नमः (75)
Om paramaeShTinae namah
ஒம் பரமேஷ்டினே நமஹ

ॐ परस्मै ब्रह्मणे नमः (76)
Om parasmai brahmaNae namah
ஒம் பரஸ்மை ப்ரஹ்மணே நமஹ

ॐ वेदगर्भाय नमः (77)
Om vaedha-garbhaaya namah
ஒம் வேத-கர்பாய நமஹ

ॐ विराट्सुताय नमः (78)
Om viraat-suthaaya namah
ஓம் விராட்-ஸுதாய நமஹ

ॐ पुलिन्दकन्याभर्त्रे नमः (79)
Om pulindha-kanya-abharthrae namah
ஒம் புலிந்த கன்யா அபர்த்ரே நமஹ

ॐ महासारस्वतावृताय नमः (80)
Om mahaa-saarasvatha-avruthaaya namah
ஒம் மஹா-ஸாரஸ்வதா-வ்ருதாய நமஹ

ॐ आश्रिताखिलदात्रे नमः (81)
Om aashritha-akhila-dhaathrae namah
ஒம் ஆஶ்ரிதாகில-தாத்ரே நமஹ

ॐ चोरघ्नाय नमः (82)
Om choaraghnaaya namah
ஒம் சோரக்னாய நமஹ

ॐ रोगनाशनाय नमः (83)
Om roaga-naashanaaya namah
ஒம் ரோக நாஶனாய நமஹ

ॐ अनन्तमूर्तये नमः (84)
Om anantha-moorthayae namah
ஒம் அனந்த மூர்தயே நமஹ

ॐ आनन्दाय नमः (85)
Om aanandhaaya namah
ஒம் ஆனந்தாய நமஹ

ॐ शिखिण्डिकृत केतनाय नमः (86)
Om shikhiNdi-krutha kaethanaaya namah
ஒம் ஶிகிண்டிக்ருத கேதனாய நமஹ

ॐ डम्भाय नमः (87)
Om dambhaaya namah
ஓம் டம்பாய நமஹ

ॐ परमडम्भाय नमः (88)
Om paramadambhaaya namah
ஒம் பரம-டம்பாய நமஹ

ॐ महाडम्भाय नमः (89)
Om mahaa-dambhaaya namah
ஒம் மஹா டம்பாய நமஹ

ॐ वृषाकपये नमः (90)
Om vruShaakapayae namah
ஒம் வ்ருஷாகபயே நமஹ

ॐ कारणोपात्तदेहाय नमः (91)
Om kaaraNoa-paaththa-dhaehaaya namah
ஒம் காரணோ-பாத்த-தேஹாய நமஹ

ॐ कारणातीतविग्रहाय नमः (92)
Om kaaraNa-atheetha-vigrahaaya namah
ஒம் காரணாதீத-விக்ரஹாய நமஹ

ॐ अनीश्वराय नमः (93)
Om aneeshvaraaya namah
ஒம் அனீஶ்வராய நமஹ

ॐ अमृताय नमः (94)
Om amruthaaya namah
ஒம் அம்ருதாய நமஹ

ॐ प्राणाय नमः (95)
Om praaNaaya namah
ஒம் ப்ராணாய நமஹ

ॐ प्राणायामपरायणाय नमः (96)
Om praaNaa-yaama-paraayaNaaya namah
ஒம் ப்ராணாயாம-பராயணாய நமஹ

ॐ विरुद्धहन्त्रे नमः (97)
Om virudhDha-hanthrae namah
ஒம் விருத்த ஹந்த்ரே நமஹ

ॐ वीरघ्नाय नमः (98)
Om veeraghnaaya namah
ஒம் வீரக்னாய நமஹ

ॐ रक्तश्यामगलाय नमः (99)
Om raktha-shyaama-gaLaaya namah
ஒம் ரக்த ஶ்யாம கலாய நமஹ

ॐ सुब्रह्मण्याय नमः (100)
Om subrahmaNyaaya namah
ஒம் ஸுப்ரஹ்மண்யாய நமஹ

ॐ गुहाय नमः (101)
Om guhaaya namah
ஓம் குஹாய நமஹ

ॐ प्रीताय नमः (102)
Om preethaaya namah
ஒம் ப்ரீதாய நமஹ

ॐ ब्राह्मण्याय नमः (103)
Om braahmaNyaaya namah
ஓம் ப்ராஹ்மண்யாய நமஹ

ॐ ब्राह्मणप्रियाय नमः (104)
Om brahmaNa-priyaaya namah
ஓம் ப்ராஹ்மண ப்ரியாய நமஹ

ॐ वंशवृद्धिकराय नमः (105)
Om vamsha-vrudhDhi-karaaya namah
ஒம் வம்ஶ வ்ருத்தி கராய நமஹ

ॐ वेदाय नमः (106)
Om vaedhaaya namah
ஒம் வேதாய நமஹ

ॐ वेद्याय नमः (107)
Om vaedhyaaya namah
ஒம் வேத்யாய நமஹ

ॐ अक्षयफलप्रदाय नमः (108)
Om akShaya-phala-pradhaaya namah
ஒம் அக்ஷய பல ப்ரதாய நமஹ

इति श्रीसुब्रह्मण्याष्टोत्तरशतनामावलिः समाप्ता
ithi shree-subrahmaNya-aShtoaththara-shatha-naamaavaLih samaapthaa
இதி ஶ்ரீ ஸுப்ரஹ்மண்யாஷ்டோத்தர ஶத நாமாவளி: ஸமாப்தா

Spread God's Love

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here