Ganesha Mangala Ashtakam

Ganesha Mangala Ashtakam
Ganesha Mangala Ashtakam

Ganesha Mangala Ashtakam is the Slokam in praise of and as prayer to Bhagwan Ganesh.

Ganesha Mangala Ashtakam contains eight stanzas each describing the attributes of Sri Ganesh. The last additional stanza describes the benefits of reciting this Slokam.

Ganesha Mangala Ashtakam is recited at the end of the Puja. It is presented in Devanagari and English scripts.

गजाननाय गाङ्गेयसहजाय सदात्मने
गौरीप्रिय तनूजाय गणेशायास्तु मङ्गलम् ( 1 )

gajaananaaya gaaGgaeya-sahajaaya sadhaathmanae
gauree-priya thanoojaaya gaNaeshaayaasthu manGgalam

नाग यज्ञोपवीदाय नतविघ्नविनाशिने
नन्द्यादि गणनाथाय नायकायास्तु मङ्गलम् (2)

naaga-yagnyo pavee-dhaaya natha-vighna-vinaashinae
nandhyaadhi gaNa-naaThaaya naayakaa-yaasthu manGgaLam

इभ वक्त्राय चेन्द्रादि वन्दिताय चिदात्मने
ईशानप्रेमपात्राय नायकायास्तु मङ्गलम् (3)

ibha vakthraaya chaendhraadhi vandhithaaya chidha-athmanae
eeshaana-prema-paathraaya naayakaa-yaasthu manGgaLam

सुमुखाय सुशुण्डाग्रात्-क्षिप्तामृतघटाय च
सुरबृन्द निषेव्याय चेष्टदायास्तु मङ्गलम् (4)

sumukhaaya suSuMDa-agraath-kShiptha-amrutha-ghataaya ca
sura-brundha niShae-vyaaya chaeShta-dhaa-yaasthu manGgaLam

चतुर्भुजाय चन्द्रार्धविलसन्मस्तकाय च
चरणावनतानन्ततारणायास्तु मङ्गलम् (5)

chathur-bhujaaya chandhra-arDha-vilasan-masthakaaya cha
charaNaa-vanathaan-anthatha-araNaa-yaasthu manGgaLam

वक्रतुण्डाय वटवे वन्याय वरदाय च
विरूपाक्ष सुतायास्तु मङ्गलम् (6)

vakrathuNDaaya vatavae vanyaaya varadhaaya cha
viroopa-akSha suthaa-yaasthu manGgaLam

प्रमोदमोदरूपाय सिद्धिविज्ञानरूपिणे
प्रकृष्टा पापनाशाय फलदायास्तु मङ्गलम् (7)

pramodha-modha-roopaaya sidhDhi-vignyaana-roopiNar
prakruShtaa paapa-naashaaya phaladhaa-yaastu manGgaLam

मङ्गलं गणनाथाय मङ्गलं हरसूनने
मङ्गलं विघ्नराजाय विघहर्त्रेस्तु मङ्गलम् (8)

manGgalaM gaNa-naaThaaya manGglaM harasoonanae
manGgalaM vighna-raajaaya vigha-harthrae-sthu manGgaLam

श्लोकाष्टकमिदं पुण्यं मङ्गलप्रद मादरात्
पठितव्यं प्रयत्नेन सर्वविघ्ननिवृत्तये (9)

Sloka-aShtakam-idhaM puNyaM manGgala-pradha maadharaath
paTithavyaM prayath-naena sarva-vighnani-vruththayae

Spread God's Love

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here