Sri Narayana Sthothram

Sri Narayana Sthothram
Sri Narayana

Sri Narayana Sthothram is the slokam in praise of and as prayer to Sri Narayana, one of the manifestations of Sri Maha Vishnu. The term ‘Narayana’ means ‘the one who sleeps on the water’.

Sri Narayana Sthothram describes the attributes of Sri Maha Vishnu. At the end of each line, the word “Narayana” is mentioned. The details of the composer of this slokam are not available.

Sri Narayana Sthothram is presented in Devanagari and English scripts in this narrative.

नारायण नारायण जय गोविन्द हरे
नारायण नारायण जय गोपाल हरे

naaraayaNa naaraayaNa jaya goavindha harae
naaraayaNa naaraayaNa jaya goapaala harae

करुणा पारावार वरुणालय गम्भीर II नारायण II
karunaa paaraavaara varuNaalaya gambheera  II naaraayaNa II  (1)

घन्नीर दसन्ङ्गाश क्रुतकलिकल्मषनाश II नारायण II
ghanneera dhasanGgaasha krutha kali kalmaSha-naasha II naaraayaNa II  (2)

यमुना तीर विहार ध्रुत कौस्तुभ मणिहार II नारायण II
yamunaa theera vihaara Dhrutha kausthubha maNihaara  II naaraayaNa II  (3)

पीताम्बरपरिधान सुरकल्याणनिधान II नारायण II
peethaambarapariDhaana surakalyaaNaniDhaana II naaraayaNa II  (4)

मन्ज्चुल गुन्ज्चाभूष मायामानुषवेष II नारायण II
manjchula gunjchaabhooSha maayaamaanuShaveSha II naaraayaNa II  (5)

राधाधरमधुरसिक रजनीकरकुलतिलक II नारायण II
raaDhaaDharamaDhurasika rajaneekarakulathilaka II naaraayaNa II  (6)

मुरलीगाननिनोद वेदस्तुतभूपाद II नारायण II
muraleegaananinodha vedhasthuthaBhoopaadha II naaraayaNa II  (7)

बर्हिनिबर्हापीड नटनाटकफणिक्रीड II नारायण II
barhinibarhaapeeda natanaatakaphaNikreeda II naaraayaNa II  (8)

वारिज भूषाभरण वारिज पुत्री रमण II नारायण II
vaarija bhooSha-abharaNa vaarija puthree ramaNa II naaraayaNa II  (9)

जल रुह जलनिभ नेत्र जगदारम्भक सूत्र II नारायण II
jala ruha jalanibha nethra jagadha-arambhaka soothra II naaraayaNa II  (10)

पात करजनी संहार करुणालय मामुधार II नारायण II
paatha karajanee saMhaara karuNaalaya maamuDhaara II naaraayaNa II  (11)

अघबकक्षयकंसारे केशव क्रुष्ण मुरारे II नारायण II
aghabakakShayakaM saare keshava kruShNa muraare II naaraayaNa II  (12)

हाटकनि भपीताम्बर अभयं कुरु मे मावर II नारायण II
haatakani bhapeetha-ambara abhayaM kuru me maavara II naaraayaNa II  (13)

दशरथ राजकुमार दानवमद संहार II नारायण II
dhasharaTha raajakumaara dhaanavamadha saMhaara II naaraayaNa II  (14)

गोवर्धन गिरि रमण गोपि मानस हरण II नारायण II
govarDhana giriramaNa goapi maanasa haraNa II naaraayaNa II  (15)

शरयू तिर विहार सज्जनऋषि मन्दार II नारायण II
sharayoo thira vihaara sajjanatRShi mandhaara II naaraayaNa II  (16)

विश्वामित्र मरवत्र विविध परा सुचरित्र II नारायण II
vishvaamithra maravathra viviDha paraa sucharithra II naaraayaNa II  (17)

घ्वज वज्राङ्क्रुश पाद धरणी सुत सह मोद II नारायण II
ghvaja vajraaGkrusha paadha DharaNee sutha saha moadha  II naaraayaNa II  (18)

जनक सुता प्रति पाल जय जय संस्म्रुति लील II नारायण II
janaka suthaa prathi paala jaya jaya saMsmruthi leela II naaraayaNa II  (19)

दशरथ वाग्घ्रुति भार दण्डक वन सन्ज्चार II नारायण II
dhasharaTha vaagghruthi bhaara dhaNdaka vana sanjchaara II naaraayaNa II  (20)

म्रुष्टिक चाणूर संहार मुनिमानसविहार II नारायण II
mruShtika chaaNoora saMhaara munimaanasa vihara II naaraayaNa II  (21)

वालि विनिग्रह शौर्य वर सुग्रीव हितार्य II नारायण II
vaali vinigraha shaurya vara sugreeva hithaarya II naaraayaNa II  (22)

मां मुरलीकर धीवर पालय पालय श्रीधर II नारायण II
maaM muraleekara Dheevara paalaya paalaya shreeDhara II naaraayaNa II  (23)

जल निधि बन्धन धीर रावण कण्ठ विदार II नारायण II
jala niDhi banDhana Dheera raavaNa kaNTa vidhaara II naaraayaNa II  (24)

ताटीमद दलनाध्य नटगुण विविध धनाध्य II नारायण II
thaateemadha dhalanaaDhya nataguNa viviDha DhanaaDhya II naaraayaNa II  (25)

गौतम पुत्री पूजन करुणा धनावलोकन II नारायण II
gauthama puthree poojana karuna Dhanaavalokana II naaraayaNa II  (26)

सम्भ्रम सीताहार साकेत पुर विहार II नारायण II
sambhrama seethaahaara saaketha pura vihara II naaraayaNa II  (27)

अचलोद्रुति चन्च्चल्कर भक्तानुग्रह तत्पर II नारायण II
achaloadhruthi chanchchalkara bhaktha-anugraha thathpara II naaraayaNa II  (28)

नौगम गान विनोद रक्ष सुत प्रह्लाद II नारायण II
naugama gaana vinodha rakSha sutha prahlaadha II naaraayaNa II  (29)

भारतीय तिवरशङ्कर नामाम्रुतमखिलान्तर II नारायण II
Bhaaratheeya thivarashanGkara naama-amrutham-akhila-anthara II naaraayaNa II  (30)

इति श्री नारायण स्तोत्रम् सम्पूर्णम्
ithi shree naaraayaNa sthothram sampoorNam

Spread God's Love

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here